Consultoría i projectes

Els nostres darrers treballs i projectes

Vertical farm project

Vertical farm project

Hem realitzat, a sol·licitud del nostre client un avantprojecte industrial per a la fabricació de diverses de les seves matèries primeres vegetals en un entorn controlat, sense l'ús de pesticides, insecticides i altres agents químics nocius. Amb un control complet de cada aspecte del procés de creixement, des de la llavor fins al magatzem, garantint la qualitat i la cura en cada pas. Reduint en un 95% el consum d'aigua i eliminant l'estacionalitat de la producció.

Que es Indoor Farm?

L'agricultura d'interiors (indoor Farm) és un mètode de cultiu de plantes, generalment a gran escala, totalment en interiors. Aquest mètode de cultiu a implementa mètodes de cultiu hidropònics i utilitza il·luminació artificial per proporcionar a les plantes els nutrients i els nivells de llum necessaris per al creixement. Es pot conrear una gran varietat de plantes en interiors, les plantes florals, els productes hortícoles i les herbes aromàtiques són els més habituals. El cultiu d'interior en un entorn controlat permet eliminar l'ús de pesticides, insecticides o fungicides, reduir fins a un 95% de l'aigua necessària i reduir el transport de productes al poder situar-se en la proximitat del consumidor i poder produir amb independència de les condicions metereològiques del lloc.

Estrategia de innovación

Una empresa amb molts anys d'experiència en el seu sector, ben posicionada, consolidada, percep la necessitat d'oferir als seus clients millores en la seva gamma de productes, d'obtenir majors rendiments de les matèries primeres, reduir minves i millorar els seus resultats econòmics. Amb la col·laboració de ADreamUP realitza una anàlisi global, un mapa de necessitats i oportunitats de les seves matèries primeres, mercats, productes i processos. Una anàlisi del global al particular, orientat a garantir la no-exclusió d'opcions, a possibilitar amb la màxima creativitat la visualització de la innovació i les oportunitats de negoci. D'aquesta anàlisi profunda d'opcions es genera un pla de treball que implica el disseny de nous productes, noves instal·lacions i implantació en nous mercats, aprofitant les fortaleses i el coneixement de l'empresa.

Diseño de procesos e instalacionest

Una empresa innovadora, fabricant d'un Novell Food, amb un important bagatge de patents dels seus productes i aplicacions en l'àmbit d'alimentació i salut vol fer un pas endavant en la seva projecció industrial. L'empresa decideix no externalitzar part de la seva producció i dissenyar unes noves instal·lacions adequades a les seves necessitats productives i alhora optimitzar el procés de producció, millorar els seus costos i la qualitat del producte. Amb la col·laboració de ADreamUP s'ha dissenyat el procés i noves instal·lacions que en la fase actual s'estan implantant.

Fabricación piloto, analisis y ensayos

Moltes vegades els nostres clients em tenem necessitats que semblen una carreró sense sortida ...

No poden iniciar la pre-comercialització d'un producte per que no disposen d'instal·lacions pilot que els permetin realitzar petits lots i generar les mostres fiables que necessiten per avaluar el mercat.

De vegades, no són capaços amb els seus propis mitjans de caracteritzar analíticament els seus productes en les condicions que els exigeix el mercat o la legislació.

En altres casos, les seves necessitats es troben a demostrar l'eficàcia dels seus productes in vitro o in vivo , en animals de laboratori, de granja, en plantes o en humans.

Hem dut a terme per diversos clients aquests treballs, fabricar el producte, caracteritzar-los analíticament i demostrar la seva eficàcia. ADreamUP disposa d'una àmplia xarxa de contactes i col·laboradors que ens permet resoldre les necessitats dels nostres clients amb rapidesa i qualitat.

Estrategia marketing nuevos mercados

Un client de ADreamUP fabricant d'un additiu tècnic necessitava amb urgència definir l'estratègia de màrqueting dels seus productes per entrar al mercat de Petfoods i de nutrició animal i aprofitar l'oportunitat que li oferia un canvi legislatiu a nivell europeu que prohibia la utilització d'un additiu, fins llavors líder del mercat.

ADreamUP va col·laborar en la formació del personal comercial, en definir el pla de màrqueting per als nous mercats i va facilitar la connexió amb distribuïdors i nous clients.

Ingeniería alimentaria

En els últims dos anys hem col·laborat amb clients en el disseny de noves instal·lacions, en les fases inicials de disseny de procés, en definir les operacions unitàries del procés, flowcharts, requeriments especials i seleccionar l'enginyeria adequada per a l'execució del mateix.

ADreamUP col·labora amb enginyeries especialitzades en biotecnologia, indústries alimentàries i agro-alimentàries. Aquesta col·laboració estable ens permet resoldre les necessitats dels nostres clients de forma àgil i eficient.

Altres dels aspectes importants que hem realitzat és seleccionar la tecnologia més adequada en una operació de procés, localitzar el o els proveïdors idonis, organitzar i fer les proves pilot quan ha estat necessari comparar l'efecte sobre la qualitat dels productes. Aquest tipus de treballs permet arribar a la fase d'enginyeria amb una major maduresa en la definició de les necessitats.