A veces innovar es solo ser responsable

Blog Single
En un món, amb menys matèries primeres i recursos materials, n'hi ha que encara poden veure la solució dels problemes ambientals com una simple "gestió de residus". Encara hi ha empreses que dissenyen els seus processos industrials sense comprendre que la generació de "residus" no només és socialment intolerable sinó també un mal negoci per a la seva empresa.
Si un procés de producció en les indústries biotecnològiques, alimentàries o agroalimentàries, és dissenyat adequadament, des del principi s'ha d'establir que tot el que generi el procés, en totes les etapes, d'agregar valor. Això implica comprendre que és possible i necessari que a més del disseny d'un procés per obtenir un producte en particular que volem fabricar i comercialitzar, hem de dissenyar processos paral·lels, igualment optimitzats, per obtenir coproductes i no "deixalles"...

No es tracta de resoldre problemes futurs sinó d'explorar totes les capacitats i generar el màxim valor possible des de les matèries primeres.
Per la nostra experiència, sabem que transformar tots els resultats del procés en "productes" és una forma extraordinària de enrobustir i diversificar l'empresa.
L'obligació pròpia de transformar el que per a altres és un problema en una oportunitat de negocis, enforteix l'empresa, la fa més competitiva, l'obre a nous mercats i la fa socialment més responsable.
En ADreamUp podem ajudar a dissenyar els seus processos per transformar el que actualment pot significar un cost o implicar riscos de gestió i incertesa, en un producte final, amb un benefici, un mercat i un preu. De vegades innovar és només ser responsable. Sabem com fer-ho.


Posted by Carlos Chetrit, ADreamUP Founder

Tornar al Blog

Share this Post: